fbpx

Tinde Hytter

Leverandør med solid økonomi, som sikrer deg en trygg leveranse og oppfølging. Slik at du blir fornøyd.

Tinde Hytter er tildelt Hytteprodusentenes merke for Trygt Hyttekjøp. Dette sikrer deg som hyttekunde kvalitet og trygghet gjennom hele byggeprosessen.

Tinde Hytter

Dette betyr Trygt Hyttekjøp for deg:

  • Vi bygger din hytte i henhold til norsk regelverk
  • Vi bruker standard bransjekontrakter i avtalen om hyttekjøpet
  • Du får garantier og forsikring etter bustadoppføringlova
  • Vi lover deg faglig utførelse av din hytte
  • Ved en eventuell tvist har du rett til bruk av Boligtvistnemda
  • Vi sørger for ordnede arbeidsforhold på din byggeplass

Det blir gjennomført en uavhengig kvalitetsrevisjon av medlemmmer i Trygt Hyttekjøp.
Du skal være trygg på at vi som hytteprodusent oppfyller kvalitetskravene.

Kontaktperson Nytebo:
Terje Melandsø
Mobil: +47 901 30 226
terje@nytebo.no

Kontaktperson Tinde Hytter:
Bjørn Åge Lehne
Mobil: +47 991 08 009
bjorn.age.lehne@tindehytter.no

Hyttemodell Driv 79: